Στην αλλαντοποιία των "ΑΦΟΙ Κ. ΒΡΕΚΟΥ Ο.Ε.'' παράγουμε ασφαλή προϊόντα υψηλής υγιεινής και ποιότητας. Η εταιρεία "ΑΦΟΙ Κ. ΒΡΕΚΟΥ Ο.Ε.'' καθιερώνει, τεκμηριώνει, εφαρμόζει και διατηρεί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Αποστολή

Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε ασφαλή προϊόντα που να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού. Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση από τους πελάτες μας ως μία από τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο της.

Δέσμευση

Η Εταιρεία "ΑΦΟΙ Κ. ΒΡΕΚΟΥ Ο.Ε.'' χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και τις ικανότητες του προσωπικού της, σκοπεύει στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων, της σχετικής νομοθεσίας και των πελατών της, καθώς και στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ανταγωνιστική πρωτοπορία και επιτυχία της. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ποιοτικά αλλαντικά που πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Η ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων της Εταιρείας διασφαλίζονται με τον αυτοέλεγχο και την εφαρμογή συστήματος ISO 22000 (HACCP). Το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες και σε όλα τα στάδια από τη παραλαβή των πρώτων υλών, την επεξεργασία μέχρι και τη διάθεση των τελικών προϊόντων στον καταναλωτή. Η εταιρεία μας, αγωνιζόμενη για την άριστη απόδοση σε κάθε προϊόν, διασφαλίζει προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας στους πελάτες μας. Μόνο προσεγγίζοντας ένα τέτοιο επίπεδο μπορούμε συνεχώς να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας.

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Πιστός σύμβουλος και συνεργάτης από την αρχή της προσπάθειας μας μέχρι και σήμερα, τα έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. έχουν αναλάβει την συνεχή παρακολούθηση του συστήματος ασφαλείας μέσω εργαστηριακών ελέγχων που αφορούν:

• τον έλεγχο των πρώτων υλών, των βοηθητικών πρώτων υλών, των υλικών συσκευασίας και των τελικών προϊόντων
• τον έλεγχο του νερού σε όλους τους χώρους
• την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης σε κινητό και ακίνητο εξοπλισμό
την ατομική υγιεινή των εργαζομένων.


Designed and Developed by S&I Engineering